Advocaat
Specificaties
Erelonen
Kantoor
Info consumenten
Route & Contacteer ons
Privacy Policy
Home


Kantoor:
Grote Markt 1
2200 Herentals
KBO nr 0851.544.390


Tel.: +32 (0)14/26.03.57
Fax: +32 (0)14/26.13.31
E-mail:Erelonen

Erelonen & kosten

Bij de eerste consultatie proberen wij U te informeren over de te verwachten kosten en erelonen.

Om U voor geen plotse onverwachte uitgaven te stellen rekenen wij regelmatig tussentijdse provisies aan.

Afwijkingen zijn evenwel altijd mogelijk naar gelang de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het bekomen resultaat, de spoedeisendheid, etc. doch dit wordt dan met de cliënt besproken.

Wat de kantoorkosten betreft, worden in beginsel vaste tarieven aangerekend.

Enkele voorbeelden:
Brieven en tekstverwerking: 12,00 € per blad
Kilometers: 0,75 €
Kopies: 0,50 €
Eerste consultatie: 75 € per 30 min


Erelonen & kosten INCASSO

Voor regelmatige klanten kunnen concretere afspraken en speciale tarieven op verzoek worden uitgewerkt.
Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw vorderingen biedt U vele voordelen; omdat alleen een advocaat alle middelen, tot én met de gerechtelijke invordering, kan aanwenden om een schuldenaar te laten betalen.

Bovendien wordt Uw onderneming op een eenvoudige wijze ontlast van de zware debiteurenadministratie.

Voor incasso streeft het kantoor naar een invordering zonder extra kosten voor U.
De kosten worden daarbij zoveel mogelijk op de debiteur verhaald door toepassing te maken van Uw algemene voorwaarden vermeld op Uw handelsdocumenten.

Indien noodzakelijk zal ons kantoor Uw algemene voorwaarden opmaken dan wel aanpassen.

De te ondernemen incassomaatregelen (aanmaningen, dagvaarding, beslaglegging, dagvaarding in faillissement als laatste drukkingmiddel) worden dan ook steeds in onderling overleg besproken; professionaliteit en zorgvuldige aanpak van Uw zaak worden daarbij gewaarborgd.

U wordt daarbij voortdurend van de voortgang van Uw zaak op de hoogte gehouden.

Betwiste vorderingen (inhoudelijk verweer, andere dan loutere betalingsproblemen) worden niet als incasso afgehandeld. Deze geschieden aan het op dat ogenblik geldend uurtarief, uiteraard na voorafgaandelijk overleg.