Advocaat
Specificaties
Erelonen
Kantoor
Algemene info
Route & Contacteer ons
Home


Kantoor:
Grote Markt 1
2200 Herentals
KBO nr 0851.544.390


Tel.: +32 (0)14/26.03.57
Fax: +32 (0)14/26.13.31
E-mail:Erelonen

Erelonen & kosten

Bij de eerste consultatie proberen wij in de mate van het mogelijke een idee te geven van de te verwachten kosten en erelonen.

Het is evenwel praktisch onmogelijk om U bij voorbaat een nauwkeurige raming te geven van de te verwachten kosten en erelonen, omdat deze sterk afhankelijk zijn van de zaak zelf , zoals het eventueel minnelijk regelen door de tegenpartij nadat zij door ons werd aangemaand, het feit dat de zaak in één aanleg wordt beslecht dan wel dat er beroep wordt aangetekend, etc.


Om U voor geen plotse onverwachte uitgaven te stellen rekenen wij regelmatig tussentijdse provisies aan zodat U altijd weet waar U aan toe bent.

Afwijkingen zijn evenwel altijd mogelijk naar gelang de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het bekomen resultaat, de spoedeisendheid, etc.

Wat de kantoorkosten betreft, worden in beginsel vaste tarieven aangerekend.

Enkele voorbeelden:
Brieven en tekstverwerking: 12,00 € per blad
Kilometers: 0,75 €
Kopies: 0,50 €
Eerste consultatie: 50 € per uur

Voor zoveel als nodig wijzen wij erop dat advocaten niet- BTW plichtig zijn en onze staten van kosten en erelonen vrij van BTW zijn.

Erelonen & kosten INCASSO

Voor regelmatige klanten kunnen concretere afspraken en speciale tarieven op verzoek worden uitgewerkt.
Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw vorderingen biedt U vele voordelen; omdat alleen een advocaat alle middelen, tot én met de gerechtelijke invordering, kan aanwenden om een schuldenaar maximaal onder druk te zetten en kunnen wij  voor u het beste resultaat behalen.

Bovendien wordt Uw onderneming op een eenvoudige wijze ontlast van de zware debiteurenadministratie en dit tegen een zeer hoog recuperatiepercentage.

Voor incasso streeft het kantoor naar een invordering zonder extra kosten voor U.
De kosten worden daarbij zoveel mogelijk op de debiteur verhaald door toepassing te maken van Uw algemene voorwaarden vermeld op Uw handelsdocumenten.

Indien noodzakelijk zal het kantoor U desgevallend adviseren,  Uw algemene voorwaarden dienaangaande op te maken dan wel aan te passen

De te ondernemen incassomaatregelen (aanmaningen, dagvaarding, beslaglegging, dagvaarding in faillissement als laatste drukkingmiddel) worden dan ook steeds in onderling overleg besproken; professionaliteit en zorgvuldige aanpak van Uw zaak worden daarbij gewaarborgd.

U wordt daarbij voortdurend van de voortgang van Uw zaak op de hoogte gehouden.

Betwiste vorderingen (inhoudelijk verweer, andere dan loutere betalingsproblemen) worden niet als incasso afgehandeld. Deze geschieden aan het op dat ogenblik geldend uurtarief, uiteraard na voorafgaandelijk overleg.